W zakładce tej prezentujemy prace naszych pracowników związane z wykonywanym zawodem i zainteresowaniami własnymi.

Andrzej Walesiak "Jak osiągnąć sukces w pracy z trudną młodzieżą"

Dokument PDF

Jolanta Marusiak "Rola socjoterapii w procesie resocjalizacji"

Dokument PDF

Stenia Walesiak "Terapia zajęciowa jako metoda wychowawcza w MOW w Polanowie"

Dokument PDF

Jolanta Kochańska-Jachymiak "Ocena rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie twórczości"

Dokument PDF

Monika Jagielska "Sport i rekreacja w procesie resocjalizacji nieletnich"

Dokument PDF

Karolina Kasprzak "Wolontariat jako jedna z metod resocjalizacji"

Dokument PDF

Ania Domagała "Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywności twórczej dziecka"

Dokument PDF

Bartosz Szemraj "Rola lasu w terapii zajęciowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego"

Dokument PDF

Artur Dropko "Polanów w okresie II wojny światowej"

Dokument PDF

Elwira Skibińska "Przedstawienia teatralne skuteczną formą resocjalizacji"

Dokument PDF