2016.05.19

"Zajęcia w siłowni"

Nasi wychowankowie dbający o zdrowie fizyczne uczęszczają dwa, trzy razy w tygodniu na zajęcia w siłowni. Zajęcia te odbywają się w czasie wolnym od nauki. Podstawą zajęć jest przestrzeganie regulaminu siłowni, zasad bezpieczeństwa i higieny oraz wzajemna asekuracja podczas wykonywania danych ćwiczeń. Głównym założeniem tych zajęć jest dbanie o zdrowie. Na pierwszym miejscu stawiamy na rozwój psycho-fizyczny wychowanka. Wdrażamy zasady zdrowego współzawodnictwa oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Podczas korzystania z siłowni brane jest pod uwagę wzmacnianie wychowanków słabszych fizycznie, kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz rozwijanie szybkości, zwinności oraz wytrzymałości i siły. Wychowankowie podczas ćwiczeń przygotowują się również do udziału w różnych turniejach sportowych organizowanych przez nasz Ośrodek jak i inne Placówki. Chłopcy bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach.

Robert Zachciał